Zinklimsbandage och strumpa

Hanteringen av bensår och hudåkommor kan vara obehagligt och påfrestande för patienten, samtidigt som det kan vara tidskrävande för behandlaren. Kroniska hudåkommor, till exempel eksem, dermatit och bensår kan vara mycket påfrestande för patienten. Vägen till fullständig läkning kan vara lång och utmanande.

Zinkoxid och Ichthammol appliceras lokalt i form av medicinska bandage och strumpor som hjälper till att läka såret och lindrar symtomen på hudskador.

ICHTHOPASTE

Ichthopaste medicinskt bandage innehåller 6,32% zinkoxid och 2% ichthammol för att behandla hudåkommor som venösa bensår och eksem.

Läs mer ›››

ZIPZOC

Zipzoc är klassificerat som ett receptfritt läkemedel och är en medicinsk salvstrumpa med 20% zinkoxid.  Kan användas vid kronisk venös insufficiens, ulcus cruris och postoperativ bandagering efter t ex varixoperationer.

Läs mer ›››

VISCOPASTE PB7

Viscopaste medicinskt bandage innehåller 10% zinkoxid och är effektivt vid behandling av venösa bensår och andra symptom.

Läs mer ›››

Nu kan du välja mellan tre olika produkter med zinkoxid för behandling av venösa bensår. ZIPZOC medicinsk salvstrumpa (receptfritt läkemedel) Viscopaste, zinkpastabandage Icthopaste, zinkpastabandage med ichtammol ZIPZOC salvstrumpa är ett receptfritt läkemedel i form av en elastisk trikåstrumpa av viskos impregnerad med 20% zinkoxid i en vaselinbaserad vit salva. 

VISCOPASTE PB7 och ICHTHOPASTE ger en fuktig sårläkningsmiljö för bensår och bidrar till minskad hudirritation samt lindrar och skyddar omgivande hud. Bandagen torkar inte ut vid användning. Bägge bandagen är även lämpliga att användas vid behandling av kroniskt eksem/dermatit, då ocklusion är indicerad.

Hälsosam Hud

Hudens anatomi

Huden består av olika vävnader som förenas för att utföra specifika aktiviteter. Huden klassas därför som ett organ och är det största organet i kroppen.

Huden har tre fundamentala skikt:

  • Överhuden (latinepidermis) är mellan 0,05-1,5 mm tjockt. Vid ögonlocken är överhuden tunn, medan den på fotsulorna och andra delar av kroppen som utsätts för påfrestningar är tjockare. Hornlagret kallas det översta lagret av överhuden, vilket består av döda celler som innehåller det hårda hornämnet keratin. Hornlagret skyddar kroppen mot stötar och gör huden nästan helt vattentät. Samtidigt hindrar hornlagret bland annat bakterier och kemikalier från att komma in i kroppen. Hornlagrets hudceller, främst keratinocyter, ”nöts” hela tiden bort och ersätts av nya celler som bildas i tillväxtlagret som finns precis under. Längst ner i överhuden återfinns pigmentceller, melanocyter som har i uppgift att skydda arvsanlagen i cellkärnorna mot solens ultravioletta strålar.
  • Läderhuden (latindermis, även engelskacorium) är den mellersta av hudens tre huvudskikt. Den är en bindväv som är rik på både kollagen, som gör väven hållfast, och elastin som gör huden slät, stram och elastisk. Den är 0,5–3 mm tjock, och tjockast är den på ryggen.[1] När man blir äldre, eller om man solar mycket, minskar och förstörs de elastiska fibrerna vilket kan leda till att huden ser rynkig ut och åldras fortare. Läderhuden är även rik på blodkärl som för bort avfallsämnen, och tillsätter syre. Dessa blodkärl är också viktiga för att vi ska kunna hålla en jämn kroppstemperatur; blodkärlen kan dra ihop sig och utvidga sig så att olika mycket blod passerar igenom dem. Om blodkärlen är utvidgade och transporterar mycket blod blir huden varm och mer värme lämnar den, och om blodkärlen drar ihop sig och transporterar lite blod blir huden inte lika varm och kan därför inte lämna ifrån sig lika mycket värme. Gränsen mellan överhuden och läderhuden är vågformad för att göra huden stabilare och undvika att den dras loss om man gnider huden mot något.[2] 

Sköt om din hud

Frisk hud är viktigt för alla. En frisk hud ger oss en stark barriär mot irritation och potentiell infektion. Det finns många saker vi kan göra för att förbättra vår hudhälsa, såsom att skydda sig mot solen, undvika rökning och stress, ha en bra hudvårdsrutin och äta en balanserad kost. Samtliga av dessa åtgärder minskar risken för tidigt åldrande och förhindrar olika hudproblem, såsom sår eller dermatologiska besvär. Olyckligtvis drabbas dock vissa individer av kroniska hudåkommor som kan kräva professionell vård. 

Zipzoc. Läkemedelsform: medicinsk salvstrumpa. 1 g salva innehåller Zinkoxid 200 mg. Innerförband vid dubbelbandagering. Salvstrumpan är en elastisk trikåstrumpa av viskos impregnerad med 20% zinkoxid i en vaselinbaserad vit salva. Salvans vikt per dm2 är 3-4 g. En kartong innehåller 10 x 1 salvstrumpa i påse. Terapeutiska indikationer: Kronisk venös insufficiens, ulcus cruris, postoperativ bandagering efter t ex varixoperationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämnena flytande paraffin och/eller vitt vaselin. Arteriell insufficiens. Varning och försiktighet: Vid inslag av arteriell insufficiens. Biverkningar: Vanliga biverkningar är lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, maceration av sårkanter. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING   Evolan Pharma AB   PO Box 120   182 12 Danderyd.   NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING: 9931   DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE   Första godkännandet: 1983-03-11   Förnyat godkännande: 2006-01-01   DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN   2018-05-01   För ytterligare information se produktresumé eller fass.se