Frågor och svar

Här försöker vi att svara på de frågor vi får flest av. Om du har en fråga som inte behandlas här, skicka ett mejl eller ring din lokala representant.

Vad är skillnaden mellan ICHTHOPASTE, VISCOPASTE PB7 och ZIPZOC?

Var och en av produkterna innehåller olika mängd zinkoxidpasta – Ichthopaste har 6,32%, Viscopaste PB7 har 10% och Zipzoc har 20%. Ichthopaste och Viscopaste består av ett bomullsbandage medan Zipzoc består av en bomullsstrumpa. Zipzoc innehåller INGA konserveringsmedel. Ichthopaste har också 2% Ichthammol som en viktig ingrediens.

Är zinkoxidprodukter endast avsedda för venösa bensår?

Nej. Paste bandage-produkter används ofta på venösa bensår och tillhörande hudåkommor. De används också i stor utsträckning i dermatologi, till exempel för behandling av atopiskt eksem och dermatit.

Hur lång är användningstiden för ICHTHOPASTE, VISCOPASTE PB7 och ZIPZOC?

Alla tre produkterna kan lämnas på upp till 7 dagar och måste sedan appliceras på nytt eller tas bort. Detta beror dock på din behandlingsplan, bandaget eller strumpan kan behöva bytas oftare. Alla produkter är engångsartiklar – använd ett nytt bandage eller strumpa för varje byte av förband.

Behöver jag använda ett förband under zinkoxidbandaget eller strumpan?

Nej, alla tre produkterna kan användas som det primära förbandet och kan placeras direkt över såret eller över skadad hud. Rådgör med läkare om du har en mycket ömtålig hud eftersom de kan rekommendera att använda en lätt, icke-vidhäftande förband under bandaget eller strumpan.

Måste jag täcka över zinkoxidbandagen eller strumpan? 

Ja, du måste täcka bandaget eller strumpan för att förhindra nedsmutsning av kläder. Använd ett enkelt retentionsbandage eller ett plagg. Om en vaskulär bedömning har utförts och du har fått råd från en läkare kan bandaget eller strumpan också bäras under kompressionsterapi.

Vilka åldersgrupper kan jag använda zinkoxidprodukterna på? 

Alla åldrar kan behandlas med Ichthopaste, Viscopaste eller Zipzoc, från spädbarn till äldre. Rådgör alltid med läkare innan användning av någon av produkterna.

Kan jag använda topiska steroider eller andra preparat på huden innan jag applicerar bandaget eller strumpan? 

Ja, du kan använda steroider eller andra preparat innan du applicerar. Var dock medveten om att en av funktionerna hos ocklusiva bandage är att öka absorptionen. Försiktighet måste iakttas om det beslutas att applicera topiska steroider, bedövningsmedel, antimikrobiella eller retinoida preparat under bandaget, eftersom deras absorption kan öka avsevärt, vilket leder till en kortare effekt.

Behöver man tolerabilitetstesta före applicering, och hur länge?

Vi rekommenderar att man gör ett tolerabilitetstest 48 timmar före första användningen. Klipp en liten bit av bandaget eller strumpan och lägg på huden på patientens rygg. Täck över det med ett förband och låt det vara på plats i 48 timmar. Om det inte finns någon oönskad reaktion på huden kan du använda produkten.

Hur ska jag lagra produkterna?

Förvara zinkoxidprodukterna på ett torrt område som är skyddat från direkt solljus. Se även till att förvara dem vid temperaturer under 25 grader Celsius.

Behöver jag vecka bandaget på foten? 

Vi rekommenderar att zinkoxidbandaget veckas på foten och på benen. Om det finns vävnadsskador från ett sår eller hudåkomma kan den inflammatoriska effekten under läkningsprocessen orsaka svullnad. För att undvika att bandaget dras åt vid svullnad rekommenderar vi att bandaget veckas. Detta gäller Viscopaste och Ichthopaste, finns exempel i instruktionsfilmen.

Kan jag klippa bandaget i remsor istället för att använda veckningsmetoden? 

Ja, du kan klippa bandaget i remsor och applicera på de drabbade områdena.

Vilka är kontraindikationerna för mig att använda någon av zinkpasta-produkterna?

Undvik att använda produkterna på diabetiska sår eller arteliella bensår. Undvik även om det finns en känd känslighet för zinkoxid eller mot något av övriga innehållsämnen (lapptesta alltid 48 timmar före första användning).