ZIPZOC strumpa

Zinkoxid-impregnerad medicinsk salvstrumpa, ett hjälpmedel för behandling av kroniskt bensår. ZIPZOC är en steril salvstrumpa impregnerad med zinkoxid. Receptfritt läkemedel. 

ZIPZOC fungerar genom att bilda en barriär på ytan av huden som skyddar mot fukt och irriterande ämnen.

Om kronisk venös insufficiens förekommer kan ZIPZOC användas som ett primärt kontaktlager under kompressionsterapi **.

Indikation

Zinkoxid-impregnerad medicinsk salvstrumpa, ett hjälpmedel för behandling av kroniskt bensår.  Strumpan är avsedd som hjälpmedel för behandling av kroniskt bensår. Vid kronisk venös insufficiens kan ZIPZOC användas som första kontaktskikt under komprimerande plåsterbinda eller andra typer av strumpor. Eftersom ZIPZOC är fri från konserveringsmedel minskas risken för utveckling av hudutslag. ZIPZOC innehåller mjukt, vitt paraffin som förhindrar att den torkar eller fastnar i såret, när strumpan byts ut enligt rekommendation.

Patientens komfort

ZIPZOC innehåller 20% zinkoxid. Zinkoxid verkar lugnande för skadad hud.

ZIPZOCs konserveringsfria formulering kan minska risken för reaktion för patienter med känslig hud.

ZIPZOC kan behöva ett kompressionsbandage över eller en strumpa/förband för att skydda kläderna

Enkel att använda

  • ZIPZOC salvstrumpa är enkel att ta på och av, den rullas försiktigt på benet och tas av på samma sätt.
  • ZIPZOC innehåller mjukt, vitt paraffin som förhindrar att den torkar eller fastnar i såret, när strumpan byts ut enligt rekommendation.
  • Kostnadseffektiv vård med upp till sju dagars användningstid 

**Utredning av behandlare bör alltid genomgåtts innan användning av denna behandling.